Výzkum VÚGTK, v.v.i.

Výsledky výzkumu VÚGTK, v.v.i. zahrnují nejen publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni, ale také aplikovaný výzkum prezentovaný zejména certifikovanými metodikami, ověřenými technologiemi a software.

Kompletní seznam výsledků výzkumu VÚGTK, v.v.i lze nalézt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Výběr z významnějších výsledků výzkumu

G-Nut

Projekt G-Nut vyvíjí základní knihovnu a na ní založené aplikace pro interdisciplinární využití měření GNSS. Projekt využívá metodu Precise Point Positioning (PPP) a klade si za cíl zpřesnit a vylepšit vědecké produkty Geodetické observatoře Pecný založené na GNSS měřeních a přispět tak k rozvoji mimo jiné EUREF, IGS, E-GVAP

Česká hlava 2007

Odborná porota soutěže ČESKÁ HLAVA 2007 udělila cenu Industrie Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému, v.v.i. Zdiby za "nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu".

Analýza deformací

Webová aplikace k on-line výpočtu deformací z opakovaného zaměření geodetické sítě. Parametry deformací (tenzory deformací - strain, úplná dilatace, ...) jsou určeny z pravidelné sítě.

Aplikaci lze nalézt na adrese.